Кога пишувате коментар за статијата, се препорачува да се придржувате на следниве правила:

  1. Забрането е да се користи вулгарност, да се навредуваат другите учесници, изјави што поттикнуваат меѓуетнички или меѓуверски конфликти. Пораките што не се во согласност со оваа ставка ќе бидат изменети или избришани.
  2. Забрането е коментирање, чија цел е да се рекламира производ или услуга, и во скриена и експлицитна форма.
  3. Забранети коментари, кои не се поврзани со темата на страницата.
  4. Присуството на какви било врски во текстот на коментарот. Исклучок може да бидат линкови кои не се базирани на рекламирање, чија цел е да се дополнат или појаснат информациите поврзани со темата на овој член.
  5. Забрането е користење на претходно објавени коментари за трети лица, како и копирање материјали од други ресурси.
Администрацијата на сајтот го задржува правото да го избрише или ублажи секој коментар без објаснување.

Забележете дека коментарите може да бидат одложени. Ако објавивте коментар, но тоа не се појави на страницата, тогаш коментарот беше испратен за рачна умереност. Ако нема повреди на коментари, вашите коментари ќе бидат модерирани и додадени на страницата.